Położnictwo – kompetencje położnej a lekarza położnika.


Położnictwo jest dziedziną medycyny ściśle związaną z ginekologią. W języku polskim oznacza zarówno zawód wykonywany przez położną jak i lekarza położnika. Jednak zakres działań i sposoby pracy charakterystyczne dla obu tych profesji są zupełnie różne.

położnictwo

Położna pracuje z kobietami na zasadach partnerskich, dając im potrzebne wsparcie, opiekę i radę w czasie ciąży, porodu i połogu, zapewniając opiekę noworodkowi i niemowlęciu. Opieka położnej obejmuje działania profilaktyczne, rozpoznanie komplikacji u matki lub dziecka, ułatwienie dostępu do właściwej opieki medycznej i przedsięwzięcie kroków zaradczych. Niezmiernie istotnym zadaniem położnej jest doradztwo i edukacja w zakresie zdrowia, nie tylko w odniesieniu do kobiety, ale całej rodziny i społeczności.

Natomiast powołaniem lekarza jest wykrywanie i leczenie patologii. Lekarz położnik powinien interweniować gdy zaistnieje stan patologiczny, lub gdy pojawi się realne zagrożenie takim stanem. Prawidłowa ciąża, czy poród fizjologiczny traktowane są przez lekarza jako chwilowy stan braku patologii, która jednak w każdej chwili może się pojawić.