Położnicze badanie ultrasonograficzne


Położnicze badanie ultrasonograficzne jest obecnie standardem badania kobiety w ciąży, i w prawidłowo przebiegającej ciąży obejmuje trzy badania:

 • w 11.-14. tygodniu ciąży (Hbd)
 • w 20. Hbd (±2)
 • w 30. Hbd (±2).


Obrazowanie płodu jest już możliwe od 4.-5. Hbd. Badanie USG płodu jest bezpieczne, zaleca się jednak wykonywać je tylko ze ścisłych wskazań medycznych.

Parametry oceniane w standardowym badaniu płodu

 • czynność serca płodu (FHR)
 • liczba i położenie płodu (płodów)
 • jakościowa lub półilościowa ocena objętości płynu owodniowego
 • lokalizacja łożyska, ocena jego wyglądu i położenia względem ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicy
 • ocena sznura pępowinowego
 • wiek ciążowy
  • pomiar odległości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL)
  • wymiar dwuciemieniowy (BPD)
  • obwód główki (HC)
  • długość kości udowej (FL)
 • masa ciała płodu
 • obrazowanie wewnętrznych narządów płciowych matki
 • budowa płodu

 


Badanie ultrasonograficzne do 10. Hbd

Badanie ultrasonograficzne do 10
Płód w 5. Hbd.

Badanie USG we wczesnej ciąży zalecane jest w przypadku podejrzenia poronienia zagrażającego i jest niezbędne dla wczesnego rozpoznania ciąży ektopowej.

Wskazania do badania USG w tym okresie:

 • potwierdzenie ciąży wewnątrzmacicznej
  • ocena wieku ciążowego
  • rozpoznanie lub ocena ciąży wielopłodowej
  • stwierdzenie czynności serca płodu
 • podejrzenie ciąży ektopowej
 • określenie przyczyny krwawienia z macicy
 • określenie etiologii bólu w miednicy
 • jako badanie pomocnicze w przypadku punkcji kosmówki, transferu zarodka, określania położenia i usuwania wkładki wewnątrzmacicznej
 • ocena zmian w narządach miednicy matki i (lub) nieprawidłowości budowy narządu rodnego
 • podejrzenie ciąży zaśniadowej.W tym okresie badanie ma na celu:

 • uwidocznienie i określenie położenia jaja płodowego
 • ocena wieku ciążowego
 • uwidocznienie czynności serca płodu
 • ocena rozwoju ciąży
 • ocena liczby zarodków, kosmówkowości i owodniowości ciąży.

 


Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14. Hbd

Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14
USG płodu w 10. Hbd.

Badanie USG płodu między 11. a 14 Hbd wykonywane jest sondą dopochwową lub brzuszną.

Wskazania do badania USG w II i III trymestrze

 • dokładna ocena wieku ciążowego (pomiar CRL)
 • ocena wzrostu płodu
 • diagnostyka krwawień z dróg rodnych
 • ból brzucha albo ból zlokalizowany w miednicy,
 • niewydolność cieśniowo-szyjkowa
 • ocena położenia płodu
 • diagnostyka ciąży wielopłodowej
 • jako badanie pomocnicze w czasie amniocentezy
 • stwierdzenie istotnej różnicy między wielkością macicy a wiekiem ciążowym
 • ocena guza w miednicy mniejszej
 • podejrzenie ciąży zaśniadowej
 • jako badanie pomocnicze podczas zakładania szwu okrężnego na szyjkę macicy
 • podejrzenie ciąży ektopowej
 • podejrzenie ciąży obumarłej
 • podejrzenie nieprawidłowości budowy macicy
 • ocena dobrostanu płodu
 • podejrzenie nieprawidłowej objętości płynu owodniowego (małowodzie lub wielowodzie)
 • podejrzenie oddzielenia się łożyska
 • jako badanie pomocnicze w przypadku zewnętrznego obrotu płodu na główkę
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (PROM) i (lub) poród przedwczesny,
 • nieprawidłowe wyniki oznaczeń markerów biochemicznych
 • długofalowa obserwacja wrodzonych wad płodu
 • długofalowa obserwacja położenia łożyska w przypadku podejrzenia łożyska przodującego
 • wady wrodzone płodu w poprzednich ciążach
 • ocena dobrostanu płodu w późnym okresie ciąży.Parametry oceniane w badaniu między 11. a 14. Hbd

 • ocena budowy jaja płodowego:
  • echo płodu
  • stwierdzenie prawidłowej budowy pęcherzyka żółtkowego (do końca 12. Hbd)
  • stwierdzenie prawidłowej budowy owodni i kosmówki
  • kosmówkowatość (liczba kosmówek) w ciąży wielopłodowej
 • ocena czynności serca płodu (FHR)
 • długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL)
 • wymiar dwuciemieniowy główki płodu (BPD)
 • ocena anatomii płodu.
 • przezierności karkowej (NT)
 • oceny obecności i pomiar kości nosowej (NB).Wykonanie badania USG między 11. a 14. tygodniem ciąży z oceną przezierności karkowej (NT) oraz kości nosowej (NB) i innymi markerami zespołów wad wrodzonych powinno się odbyć w ośrodku referencyjnym.


Badanie ultrasonograficzne między 18. a 22. Hbd

Badanie USG w tym okresie pozwala na precyzyjną ocenę anatomii płodu i rozpoznanie wad płodu.

Wady wrodzone rozpoznawane po 20. Hbd:

 • przepuklina rdzeniowa
 • przepuklina mózgowa
 • wodogłowie
 • holoprozencefalia
 • zespół Dandy-Walkera
 • wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc
 • wrodzona przepuklina przeponowa
 • przepuklina pępowinowa
 • wytrzewienie
 • atrezja dwunastnicy
 • atrezja jelita cienkiego
 • wrodzone guzy płodu (np. potworniak okolicy krzyżowo-guzicznej).
Badanie ultrasonograficzne serca płodu

Badanie to obejmuje ocenę:

 • zawartości klatki piersiowej płodu
 • wielkości i położenia serca płodu
 • symetrii przedsionków, komór i ich połączeń
 • połączeń między komorami w wielkimi naczyniami
 • skrzyżowania wielkich naczyń.Serce badane jest głowicą brzuszną w następujących przekrojach:

 • poprzeczny przekrój przez klatkę piersiową i górną część jamy brzusznej
 • przekrój czterołamowy
 • przekrój trójnaczyniowy
 • droga wypływu z lewej komory
 • droga wypływu z prawej komory
 • os krótka serca
 • przekrój przez łuk aorty.Wrodzone wady serca rozpoznawane po 20. Hbd:

 • wspólny kanał przedsionkowo-komorowy
 • ubytek w przegrodzie międzykomorowej
 • zespół hipoplazji lewego serca
 • tetralogia Fallota
 • przełożenie wielkich pni tętniczych
 • wspólny pień tętniczy
 • atrezje zastawek
 • stenozy zastawek
 • koarktacja aorty
 • zaburzenia rytmu.Udokumentowanie przeprowadzonego badania następuje w formie opisowej i fotograficznej lub cyfrowej. Opis wyniku zawiera:

 • imię i nazwisko ciężarnej
 • imię i nazwisko lekarza
 • rodzaj aparatu USG
 • datę
 • czas trwania ciąży (datę ostatniej miesiączki).


Według:
Badanie ultrasonograficzne w czasie ciąży. W: Jacek Brązert, Krzysztof Szaflik, Marek Pietryga, Dariusz Borowski: Położnictwo i ginekologia. Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 472-489 Położnicze badanie ultrasonograficzne Aktualne (2003 r.) wytyczne American Institute of Ultrasound in Medicine;
położnicze badania ultrasonograficzne