Poród


Poród to fizjologiczny proces wydawania na świat potomstwa, czyli dojrzałego płodu. Odbywa się zwykle po 37 tygodniu ciąży. Poród to nic innego jak regularne, narastające skurcze mięśni macicy prowadzące do rozwierania szyjki macicy w celu wydalenia dziecka.

Poród

Poród dzieli się na 3 okresy:

    • 1. W pierwszym okresie porodu następuje skracanie i rozwieranie szyjki macicy pod wpływem skurczy, które stają się wystarczająco częste, silne i długie, aby ten proces rozpocząć. Czas trwania tego okresu porodu to średnio 12-7 godzin - w zależności od tego czy kobieta jest pierwiastką czy wieloródką.    • 2. Drugi okres porodu charakteryzuje silne parcie położnicy. Obejmuje wydalanie płodu, które rozpoczyna się w chwili pełnego rozwarcia szyjki i kończy się urodzeniem noworodka. Okres ten może trwać do 2 godzin u pierwiastek i średnio około 30 minut u wieloródek.    • 3. W trzecim okresie porodu następuje odklejenie się i wypychanie przez macicę łożyska. Rozpoczyna się w chwili urodzenia noworodka i kończy się wydaleniem łożyska. Łożysko zwykle wydalane jest w ciągu kilku minut (a nawet godziny) od chwili narodzin noworodka.


Poród siłami natury może odbywać się na różne sposoby – w fotelu porodowym, w kucki, na boku, w klęku lub w wodzie.